27 – 28/ 11/2020 GSV VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI NGHỊ DA LIỄU THẨM MỸ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 TẠI CẦN THƠ