Đối tác của GSV Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn được GSV nhận định là đối tác chiến lược dài hạn. Ngân hàng BIDV đã luôn đồng hành với GSV hướng tới mục xây dựng sức khỏe cộng đồng.

Đánh giá bài viết :