GSV tổ chức tiệc tất niên và tôn vinh nhân viên xuất sắc năm 2019