GSV Việt Nam tham dự Hội nghị chuyên ngành Da liễu khu vực Bắc Trung Bộ năm 2018