GSV Việt Nam tham dự Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Bệnh viện Da liễu Trung ương