GSV Việt Nam tham dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh phong và các bệnh LTQĐTD khu vực Bắc Trung Bộ 26 – 27/12/2019