GSV Việt Nam tổ chức lễ tổng kết 6 tháng đầu năm 2019 và phát động thi đua kỷ niệm 10 năm thành lập công ty 09/11/2020