GSV Việt Nam vinh dự tham gia lễ công bố quyết định thành lập bệnh viện Da liễu Nghệ An 24/12/2019