LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ TUYÊN DƯƠNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 09/11/2020