Đối tác của GSV Việt Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành đối tác chiến lược dài hạn của GSV. Sự hợp tác giữa GSV và Techcombank hứa hẹn mang đến các sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân Việt Nam.

Đánh giá bài viết :