Tin tức
01/11/2019

Quan niệm “bổ sung canxi để tăng chiều cao, chắc xương, nhanh biết đi, sớm mọc răng…” đã ngấm vào mỗi người bố mẹ Việt. Những quan niệm này dẫn đến việc sai lầm của bố mẹ Việt khi bổ sung canxi cho con mà không xác định chắc chắn rằng con có thiếu canxi…