Tin tức
05/11/2021

Eczema Herpeticum (EH) được mô tả đầu tiên bởi Kaposi vào năm 1887. Eczema Herpeticum là bệnh lý do sự nhiễm virus sau các tổn thương da tiên phát trước đó, thông thường là nhiễm Herpes simplex ở bệnh nhân viêm da cơ địa. Tổn thương da tiên phát khác có thể gặp là vảy…