Tin tức
28/10/2021

Mày đay mạn tính tự phát thuộc nhóm mày đay mạn tính không do tác nhân dị ứng từ bên ngoài hay các bệnh lý cụ thể gây ra, do vậy còn có tên gọi khác là mày đay mạn tính vô căn. Mày đay mạn tính tự phát chiếm đến 80% mày đay mạn…