Sốt xuất huyết Dengue là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây nên. Bệnh lây theo đường máu, trung gian truyền bệnh chính là muỗi Aedes aegypti (thông thường chỉ có muỗi cái mới đốt người và truyền bệnh). Giai đoạn ủ bệnh ở muỗi kéo dài 8-10 ngày. Giai đoạn ủ…