Từ trước đến nay, dân gian vẫn có quan niệm “cha già con cọc”. Đàn ông sinh con muộn sẽ sinh ra những đứa bé không được khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những quan điểm của các cụ xưa kia mà chưa có nghiên cứu cụ thể về vấn đề này. Khi…