Đối tác của GSV Việt Nam

Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn Bhd là nhà máy sản xuất dược phẩm được cấp bằng sáng chế lớn nhất của Malaysia. Các sản phẩm của Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn Bhd không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng cao về mặt công nghệ mà còn hữu hiệu trong điều trị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Đánh giá bài viết :