Đối tác của GSV Việt Nam

Bệnh viện da liễu HCM
Bệnh viện Trung Ương Quỳnh Lập
Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa
Bệnh Viện Da Liễu Hà Nội
dl tw