Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn – SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra trong thời gian từ 13/9-16/9/2023 👉Cùng đến với Công ty cổ phần GSV Việt Nam, công ty tiên phong…