GSV Việt Nam tự hào ghi dấu ấn tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ VII