Phần thưởng cho nhân viên đã công tác 5 năm tại công ty là 1 chuyến du lịch Singapore vào tháng 06/2015