GSV Việt Nam tham gia và tài trợ Chương trình đào tạo y khoa liên tục “Cập nhật chuẩn đoán và điều trị trứng cá” 27/10/2019