Công ty Cổ phần GSV Việt Nam tặng quà tết cho bệnh nhân nghèo ở BV Phong Da liễu trung ương Quỳnh Lập