GSV Việt Nam tham gia hội nghị khoa học nhân 38 năm thành lập Bệnh viện Da liễu trung ương 15/01/2020