GSV Việt Nam tham gia triển lãm Beautycare Expo 2020 tại Hà Nội