Đối tác của GSV Việt Nam

Kotrapharma là một trong các công ty dược uy tín của Malaysia. Nhờ nỗ lực cố gắng và tận tâm phụ vụ, Kotra Pharma đã giành được một vị trí xứng đáng trong ngành công nghiệp dược phẩm và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho hàng ngàn gia đình thông qua các sản phẩm chất lượng.

Đánh giá bài viết :