Best gsv bé nhà mình mới dùng đây mà thấy bé rất thích hương vị ngọt thơm dễ uống thấy nhanh khỏi ho, mình sẽ tiếp tục dùng sản phẩm.

Best gsv bé nhà mình mới dùng đây mà thấy bé rất thích hương vị ngọt thơm dễ uống thấy nhanh khỏi ho, mình sẽ tiếp tục dùng sản phẩm.

Đánh giá bài viết :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *