Ngày 10/10/2018, công ty GSV Việt Nam đã phối hợp với trường ĐH Phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm. Hoạt động này nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công…