Bệnh vảy nến chiếm gần 10% dân số thế giới và hầu hết các bệnh nhân đến khám ở các phòng khám da liễu hoặc tự mua thuốc về sử dụng. Bệnh vảy nến là bệnh lành tính, thường không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, tâm lý và…